Zastrzeżenia prawne

Poznaj zasady użytkowania naszego serwisu internetowego

Właściciel witryny http://CDC-Silesia.pl

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem http://cdc-silesia.pl zwanej dalej CDC, Carmen Dance, Center lub CDC-Silesia jest Paweł Stękała i Danuta Kwaśny prowadzący działalności gospodarcze: Klub Tańca Carmen Danuta Kwaśny, ul. Warsztatowa 4c/16, 41-707 Ruda Śląska, NIP 641 253 26 72, Klub Tańca Paweł Stękała, ul. Warsztatowa 4c/16, 41-707 Ruda Śląska, NIP 579 208 51 95, Carmen Dance Center Sp. z o.o., ul. Radockiego 284, 40-645 Katowice, NIP 9542805118, KRS 0000789627, Carmen Dance Center Foundation, ul. M. Kopernika 14, 40-064 Katowice, NIP 6342958459, KRS 0000782796
  Adres do korespondencji: ul. Warsztatowa 4c/16 41-707 Ruda Śląska, rodo@cdc-silesia.pl 
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiadają osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu oraz właściciele jako nadzór merytoryczny.

Warunki ogólne użytkowania strony CDC

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w naszym serwisie internetowym - zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Wszystkie Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność CDC-Silesia lub ich autorów (redaktorów lub też osób, od których zdobyły pozwolenie na obublikowanie materiału na stronie CDC).
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Carmen Dance Center jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. CDC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego CDC-Silesia jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej, ochrony wizerunku oraz dobrego imienia.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania Materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego CDC-Silesia elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Carmen Dance Center lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody CDC.
 7. Korzystanie z Materiałów za zgodą Carmen Dance Center w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego CDC_Silesia poprzez podanie źródła w postaci "Carmen Dance Center - www.cdc-silesia.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron CDC użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym CDC są własnością Carmen Dance Center albo innych podmiotów.  CDC-Silesia nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.
 11. Właścicielem praw autorskich do layoutu witryny jest Agencja Interaktywna IntraCOM.pl z Katowic, tworząca stronę internetową dla klubu tańca Carmen Dance Center.

Zakres odpowiedzialności CDC-Silesia

 1. Niektóre Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez CDC odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. CDC-Silesia nie zobowiązuje się jednak, w żadnym wypadku, do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. CDC nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego CDC-Silesia będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego CDC ponosi wyłącznie jego użytkownik. Carmen Dance Center nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego CDC-Silesia, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów,
 4. CDC nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.
do góry